INANNA

Via vorm en kleuren de symboliek vertalen van een verlieservaring.
Dit moest naar voor komen in dit positief organisch logo voor Inanna.

inanna_presentatie_large