Klant: Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin
Missie: Een logo voor Operatie Perforatie
https://www.operatieperforatie.be
https://www.aquafin.be/nl-be/operatie-perforatie
http://publiekeruimte.info/projectwerking/operatie-perforatie